DOTACJE UE

"Rozwój przedsiębiorstwa MTJ Jerzy Jabłoński i poprawa konkurencyjności dzięki nowym urządzeniom i oprogramowaniu", WND-RPSL.01.02.02-00-414/08-02 "Wzrost konkurencyjności Firmy MTJ Jerzy Jabłoński poprzez inwestycję w park maszynowy i oprogramowanie", WND-RPSL.01.02.04-00-716/11-02 "ZAPYTANIE OFERTOWE - Wzrost konkurencyjności Firmy MTJ Jerzy Jabłoński poprzez inwestycję w park maszynowy i oprogramowanie", WND-RPSL.01.02.04-00-716/11-02 "ZAPYTANIE OFERTOWE - Wzrost konkurencyjności Firmy MTJ Jerzy Jabłoński poprzez inwestycję w park maszynowy i oprogramowanie", WND-RPSL.01.02.04-00-716/11-02 "ZAPYTANIE OFERTOWE - Wzrost konkurencyjności Firmy MTJ Jerzy Jabłoński poprzez inwestycję w park maszynowy i oprogramowanie", WND-RPSL.01.02.04-00-716/11-02 "Wzrost konkurencyjności Firmy MTJ Jerzy Jabłoński poprzez inwestycję w park maszynowy i oprogramowanie dokonano zmian w ofercie", WNDRPSL.01.02.02-00-281/08-02, pn.: WND-RPSL.01.02.04-00-716/11-02, pn.: Powrót